La Plagne

Visie van het bureau


Paul Velthuis & Partners werkt vanuit de visie dat ieder mens in zijn of haar leven een taak te volbrengen heeft. In contact met deze taak weet deze mens een energieke en liefdevolle bijdrage aan de wereld te leveren. Wij bieden ondersteuning bij het bewust worden van deze taak en het wegnemen van interne en externe weerstanden die het vervullen van deze taak in de weg staan.
In de werkwijze van Paul Velthuis & Partners staat het ervaringsgericht leren centraal. Op team niveau wordt hierbij veelvuldig gebruik gemaakt van het werken in outdoor situaties. Ook bij individuele training en coaching neemt het “in beweging komen” een belangrijke plaats in.

Het werkveld van Paul Velthuis & Partners beslaat de volgende gebieden:

  1. Werken aan talent ontwikkeling. Dit zijn groepsgewijze trainingen waarbij thema’s in relatie tot persoonlijke effectiviteit centraal staan.
  2. Werken aan team ontwikkeling. Hieronder vallen op maat gemaakte incompagny trainingen waarbij uiteenlopende facetten van teamwork centraal staan.
  3. Individuele coaching. Dit zijn individuele begeleidingstrajecten waarbij een voor de cliënt belangrijk thema wordt doorgewerkt.
  4. Trainings Ondersteuning. Diensten gericht op de samenwerking met andere trainers en adviseurs.
In ons werk stellen we ons op als een gids. Een gids die samen met u op reis gaat. Het is een spannende reis, die niet alleen plaats vindt in de buitenwereld maar ons ook mee neemt naar de binnenwereld. Het is een reis waarop we wonderlijke en intense ervaringen opdoen. Maar het is ook een reis waarbij we in contact komen met teleurstellingen, angsten en eenzaamheid. Doel van de reis is in alle gevallen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze autonomie. Zodat we, in verbondenheid met de ander en de wereld om ons heen, uiteindelijk worden wie we willen zijn.