La Plagne

Werken aan talent ontwikkeling


Naast individuele coachingstrajecten (zie Coaching) ondersteunt Paul Velthuis & Partners met behulp van groepsgewijze trainingen de ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit. In deze trainingen gaan we samen met elkaar op reis. We kiezen voor een entourage die garant staat voor een zeer intensieve ontmoetingen tussen trainingsgenoten, trainers en de omgeving waarin we ons bewegen. Tien, aan het begin van de training zorgvuldig doorgenomen werkregels, structureren het samenzijn. En bovenal bieden deze werkregels veiligheid, zodat de deelnemers aan de training met hun persoonlijke thema aan de slag kunnen en durven te gaan.

Elke reis heeft zijn eigen entourage. Een entourage die uitnodigt om in beweging te komen. Daarnaast kent elke reis zijn eigen thema. Aan de hand van ons handelen in het Hier en Nu werken we, tegen de achtergrond van het centrale thema, aan de persoonlijke leerdoelen die we aan het begin van de training formuleren.
Programma
Beschrijving