La Plagne

Individuele coaching


Bij de individuele coachingstrajecten staat de cliënt centraal. Zowel werkgebonden als niet werkgebonden thema’s zijn onderwerp van de begeleiding. In samenspraak met de cliënt stellen we het begeleidingstraject op.
Voorbeeld van een traject kan het werken met de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM) zijn. Deze methodiek zal hierna verder worden toegelicht.
ZelfKonfrontatie